VÍDEOS

Vídeo del dragui on s'explica com estava formada la societat medieval.

Vídeo on s'explica l'expansió de Catalunya durant el regant de Jaume I, el conqueridor.

Vídeo on s'explica l'estructura d'una ciutat de l'edat Mitjana.


Vídeo on s'explica com eren els castells medievals i les parts que tenien.


Vídeo on s'explica com vivien els camperols a l'edat mitjana.

No hay comentarios:

Publicar un comentario